18 månader

Det första året av barnets liv går oftast väldigt snabbt på både gott och ont. Året där flickan eller pojken har många av sina första händelser i livet. Första gången han eller hon sitter, går och kanske till och med säger ett par enstaka ord. Barnet blir
...
Läs mer

Change country