Samarbete med myndigheter

BRIO har länge varit delaktigt i framtagning av säkerhetsföreskrifter för leksaker

BRIO var en av grundarna av den första europeiska branschorganisationen för leksaker som bildades 1958 i Bryssel och sammanförde både leksakstillverkare och återförsäljare i Europa. I början av 1990-talet delades organisationen upp i två enheter, TME (Toy Manufacturers of Europe som senare bytte namn till TIE – Toy Industry Europe) och TTE (Toy Traders of Europe). Dag Ivarsson från BRIO var styrelseordförande för TTE från 1998 till 2006. 2012 blev BRIO fullvärdig medlem i TIE med Göran Kullberg som BRIOs representant.

BRIO har aktivt deltagit i utvecklingen av leksaksstandarder genom en av BRIO:s anställda, Gunnar Castegren. Så långt tillbaka som 1972, då svenska konsumentverket bildades, hade Gunnar en dialog med den nybildade myndigheten om leksakssäkerhet. En ny Svensk standard ”Leksaker – Mekaniska och fysikaliska egenskaper” publicerades 1983. 

I mitten av 1980-talet påbörjade EU sitt arbete med det första direktivet om leksakers säkerhet och Gunnar Castegren utsågs till en av de svenska representanterna i arbetsgruppen. Under åren fram till sin pensionering 2004 agerade Gunnar både som BRIOs ambassadör för leksakssäkerhet och som ordförande, och ledde arbetet med nya säkerhetsdirektiv och standarder för leksaker inom EU. 1988 utsågs Gunnar till svensk representant inom ICTI (International Council Toy Industries), en organisation som ansvarar för ICTI:s arbete kring arbetsvillkor.

Samarbete för att minska mängden kemikalier i leksaker

I Sverige har BRIO deltagit i ett frivilligt initiativ tillsammans med andra leksakstillverkare som t.ex. LEGO, Micki, Egmont, IKEA, Clas Ohlsson och ICA för att undersöka hur kemikalier i leksaker kan fasas ut i större utsträckning än vad som krävs enligt lag. Initiativet ”Giftfri vardag” lanserades av Sveriges miljöminister och organiserades av Kemikalieinspektionen med start i 2011 fram till 2014. Avsikten är att erfarenheterna från dessa insatser ska delas med andra företag, myndigheter och branschorganisationer.

Change country