Säkra leksaker – vår högsta prioritet!

Vi testar om och om igen

”Grundprincipen för våra leksaker är i stort sett densamma som när jag började på 1970-talet, men i dag har vi en mycket längre lista över leksaker och tillbehör till våra grundläggande leksaksmodeller. Den största skillnaden mellan då och nu är att vi nu genomför fler än 1 000 tester per år där vi kontrollerar kemikalier och kvalitet för att säkerställa att BRIOs leksaker är säkra för barn. Detta beror på strängare lagstiftning”, säger Göran Kullberg.

”Den första standarden som kom 1975 var 4 sidor lång. Idag har vi direktiv och standarder med tusentals sidor juridisk text att följa. Testutrustningen har förbättrats enormt och numera kan vi upptäcka så pass små koncentrationer av olika ämnen att man kan ifrågasätta om de över huvudet existerar,” 

Som chef för kvalitetssäkring ansvarar Göran inte bara för att säkerställa att alla leksaker följer all lagstiftning och alla föreskrifter som fastställts av myndigheterna i över 20 länder där BRIO är verksamt. Han ansvarar även för implementeringen av grundläggande förändringar i de material som BRIO använder i sina produkter om detta kan förbättra kvaliteten och säkerheten ytterligare.

Vi försöker alltid förbättra

”2012 beslutade vi att ändra ytbehandlingen för alla metalldelar som vi använder i våra tågmodeller för att säkerställa att de blev så fria från nickel som möjligt. Detta innebar att vi lyckades minska frigörandet av nickel med över 96 %,” säger Göran. Han tillägger: ”Denna process tog över två år eftersom vi hade omkring 1 500 olika metalldelar.”

BRIO har också lyckats minska migreringen av tennorganiska föreningar från 1/100 till 1/1000 av det gränsvärde som fastställts av myndigheterna.

”Det kan verka som bortkastad tid att minska ett värde som redan är mycket lägre än det föreskrivna gränsvärdet, men vi tycker att det är vettigt att göra det vi kan för att minska mängden kemikalier i leksaker. ”Det är en kontinuerlig process”, förklarar Göran. ”För tillfället arbetar vi med att göra en grundlig analys av de olika lacktyper som vi använder. Många tror att vattenbaserad lackfärg är bäst och säkrast, men det är inte nödvändigtvis sant. Vatten, liksom de flesta lösningsmedel, är bara bärare av lacken och försvinner när lacken torkat. Den största risken finns i de olika pigment som används.

Vi måste även ta hänsyn till hållbarhet och kvalitet. Det är därför vi testar så pass utförligt och enbart fattar beslut baserade på fakta”, tillägger Göran.

Göran Kullberg har varit global chef för CSR (Corporate Social Responsibility) och kvalitet på BRIO sedan 2006, men hans karriär hos BRIO började redan 1978 då han började arbeta med tillverkning av trädetaljer. Från mitten av 1980-talet var han ansvarig för driften av BRIO-fabriken. Under denna period växte storleken på BRIOs fabrik och produktionsmetoderna utvecklades enormt. Göran har nyligen företrätt leksaksbranschen i en europeisk expertgrupp för ett EU-projekt om ”Produktspårbarhet”.

Change country