Leksaker inspirerade av den verkliga världen

”Glada barndomsminnen” är en grundläggande princip för BRIOs leksaker, men vad innebär det egentligen?

Vi ställde frågan till Michael Heun som har arbetat på BRIO i över ett decennium och som ansvarar för allt som utvecklas och produceras. Som amerikan bosatt i Sverige är hans perspektiv barn över hela världen – hur olika de än kan verka.

”Det kan verka lite märkligt i den moderna världen där allting sker mycket snabbt – men vi fokuserar på långsiktighet och hållbarhet. Om våra leksaker är tillräckligt hållbara att kunna gå i arv från generation till generation utan reparationer och fortfarande uppfattas som nyskapande och innovativa har vi uppnått vårt mål.”

 

”Vi hoppas att vi kan skapa högkvalitativa och tidlösa leksaker som tilltalar barn över hela världen. Det är i princip vad konceptet ”glada barndomsminnen” handlar om. Vi skapar leksakerna, men barnens fantasi ska släppas fri för att de ska kunna hitta på egna lekar. Vår uppgift är inte att sätta gränser för lek – vår uppgift är att skapa förutsättningar för lek. Det är vad vi hoppas kunna förmedla med ”glada barndomsminnen” och det är samtidigt den största utmaningen vid leksaksdesign. I praktiken överbryggar vi gapet mellan lek och utveckling hos barn.”

 

”Som ett företag som bygger på långsiktiga värderingar anser vi på BRIO att vår viktigaste uppgift är att stimulera barns fantasi. Att skapa rätt förutsättningar för barn att utvecklas genom lek. Och det finns lika många sätt att göra detta på som det finns barn. Vi tillhandahåller bara redskapen och det är barnens fantasi som gör att allt kommer till liv.”

Michael Heun, produktutvecklingschef på BRIO, ansvarar för utveckling och tillverkning av alla leksaker på BRIO. För Michael är det inte bara ett jobb, utan ett kall. ”Som amerikan på BRIO trodde jag att det här skulle bli ett kortare uppdrag. Nu har jag arbetat på BRIO i över ett decennium och nu är allt vi gör mer spännande än någonsin.”

Change country