Från idé till verklighet

Innan en ny BRIO-produkt når butikshyllorna måste den genomgå en kvalitetsprövning som även omfattar en kontroll av leksakens säkerhet. Detta görs under den första designfasen på ritbordet och sedan på efterföljande prototyper som utvecklas. Under denna process går BRIOs produktavdelning igenom om leksaken kommer att uppfylla alla lagstadgade krav samt den nivå av kvalitet, säkerhet och hållbarhet som BRIO är känt för.

Om leksaken klarar de krävande testerna forsätter man med kvalitetsbedömning som omfattar kemisk riskbedömning och testning av materialen som ska användas i produktionen. BRIO beställer i regel dessa material från sina vanliga leverantörer. Vi använder i största möjliga utsträckning beprövade material som vi redan har goda erfarenheter av. Underleverantörerna måste uppfylla en lång lista med specifika krav och BRIO testar dessutom materialen för att vara på den säkra sidan.

BRIO sköter bearbetningen och monteringen av alla leksaker i fabrikerna i Kina och Tjeckien och har full kontroll över alla bearbetningsprocesser. 

Slutligen testas leksaken av ett externt laboratorium för att säkerställa att den uppfyller alla mekaniska krav och inte överskrider de stränga gränsvärden som gäller för kemiska ämnen i barnleksaker.

Change country