Trä är själen i våra leksaker

 

Vissa kallar oss gammelmodiga eftersom vi fortfarande använder trä för att tillverka leksaker – vilket vi har gjort i över 100 år. Det har vi inga problem med. Vi anser att trä som råmaterial är tidlöst, mycket hållbart och tilltalar både barn och vuxna. Och vi tycker att det är ett bra argument. Nya generationer av barn är lika entusiastiska när de leker med våra träleksaker som deras föräldrar var före dem.

Trä från förnybara skogar

Vi använder uteslutande träslaget bok, med undantag för ett fall där vi använder gran. I Europa förekommer bok från södra Sverige ned till den norra delen av Balkan. Sedan 2014 är allt trä som vi använder FSC®-märkt.  Detta garanterar att det kommer från förnybara skogar och att inga unika biosfärer förstörs.

Change country