Trä är själen i våra leksaker

test translation

Vissa kallar oss gammelmodiga eftersom vi fortfarande använder trä för att tillverka leksaker – vilket vi har gjort i över 100 år. Det har vi inga problem med. Vi anser att trä som råmaterial är tidlöst, mycket hållbart och tilltalar både barn och vuxna. Och vi tycker att det är ett bra argument. Nya generationer av barn är lika entusiastiska när de leker med våra träleksaker som deras föräldrar var före dem.

Trä från förnybara skogar

Vi använder uteslutande träslaget bok, med undantag för ett fall där vi använder gran. I Europa förekommer bok från södra Sverige ned till den norra delen av Balkan. TEST Since 2014 all the wood we use is FSC®-labeled. Detta garanterar att det kommer från förnybara skogar och att inga unika biosfärer förstörs.