Hur vi arbetar

Daniel Mauritzson är leksaksdesigner på BRIO och arbetar på BRIOs produktavdelning på huvudkontoret i Sverige. När en ny leksak ska formges börjar han med att rita de första strecken på ett blankt papper och sedan följer han idén hela vägen tills den slutliga prototypen är klar för produktion. Denna process kan pågå mellan 6 och 18 månader.

”Vad är det viktigaste som du tänker på när du formger nya leksaker?”
”Det finns fyra viktiga regler som jag baserar mitt arbete på. Leksaker måste vara säkra att leka med, de ska överensstämma med BRIOs höga kvalitetsnormer, de ska vara intuitiva och lätta för barn att förstå – och de måste hjälpa barn att växa genom lek.”

”Hur vet du om en leksak kommer att tilltala barn när designen är klar?"
”En viktig del av mitt jobb är att titta på hur barn leker och förstå hur de tänker och reagerar.  Därför tillbringar mina kollegor och jag mycket tid med att testa nya leksaker genom att observera hur barn använder dem, och vi försöker att dra lärdom av detta innan vi färdigställer designen. Det är otroligt spännande eftersom man ständigt blir överraskad. Barns fantasi är en fantastisk värld.”

”Vilken betydelse har 'leksaker ska hjälpa barn att växa' för dig?”


”Det är viktigt att skilja på underhållning och utveckling. Hos BRIO handlar leksaker inte om att underhålla eller göra barn passiva. En bra leksak ska kunna stimulera barnets fantasi och vara en del av barnets utveckling genom lek – till och med i olika åldrar. Titta till exempel på vår berömda Lära-gå-vagn. Den kan användas för att hjälpa ett barn att lära sig gå. När barnet är lite äldre kanske barnet använder vagnen för att förvara olika saker. Och senare i barnets utveckling kan den användas för att transportera andra leksaker. Det ska vara möjligt att använda leksaker i olika utvecklingsstadier medan barnet växer. Vi funderar mycket på dessa aspekter.

Change country