Säg hej till BRIOs första app någonsin!

BRIOs första app någonsin ger de yngsta barnen en möjlighet att använda och utveckla deras kreativitet på ett lekfullt sätt. De kan bygga upp deras egen BRIO järnvägsbana med skenor, tåg, figurer och andra tillbehör från BRIO World och sedan upptäcka och interagera vidare genom enkla och små uppdrag.

Det är upp till barnen att bestämma hur deras värld ska se ut och sedan försöka förstå hur allting fungerar. Genom att placera ut olika saker, kan de starta olika uppdrag. Om man placerar ut en station, dyker det upp passagerare som vill åka någonstans. Om man placerar ut en kran, dyker det upp olika laster som tågen ska transportera.

Tillgänglig för nedladdning via AppStore, Google Play och Windows 10. Inga köp I appen.

Link AppStore

Link Google Play

Link Windows 10